خورشید ماهی

 

 

 

خورشید ماهی اقیانوسی  سنگین ترین ماهی استخوان دار شناخته شده می باشد . که میانگین وزن بالغ آن به یک تن (2،200 پوند) میرسد. و یک نوع ماهی گرمسیری است . این موجود از نظر سر و دم به ماهی شبیه است ، و قسمت اصلی بدن آن ، از پهلو مسطح است . خورشید ماهی میتواند به اندازه بلندی باله پشتی و باله شکمی اش ، افزایش طول پیدا کند .

 

 

 

فرمانرو:جانوران

شاخه:طنابداران

رده: پرتو بالگان

راسته:چهاردندان سانان 

تیره:خورشید ماهیان

سرده:mola

گونه:m.mola

نام علمی

mola mola

لینه ، 1758

 


 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید